Primal Rebirth Therapie

Primal Rebirth therapie is een door het Aumm instituut ontwikkelde lichaamsgerichte psychotherapie en een stapsgewijze benadering van de kindertijd die contact maken met het gekwetste kind in een persoonmogelijk maakt. Hierdoor kun je je bewust worden van negatieve en beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën die zijn ontstaan in de kindertijd en zien dat dit kinddeel nog steeds actief is in je en een groot deel, vaak onbewust van je gedrag bepaalt.
Aannames en gedrag die je belemmeren om ten volle te zijn wie je eigenlijk bent en werkelijk
te leven.

Lichaamsgericht 

Lichaamsgericht betekent dat we met name het lijf gebruiken als ingang bij klachten en
problemen. Het hoofd is heel slim en zeer vaardig om gedrag en oordelen in stand te
houden, om alles bij het oude te laten. Om echte verandering teweeg te brengen kan het
daarom effectiever zijn om ons hoofd buiten spel te zetten door de focus op het lichaam te leggen.
Het lichaam kan waardevolle informatie geven over wat er speelt en hoe het werkt in jouw
gedachten en in jouw gevoelswereld. Je lijf kan je meer inzicht geven in datgene dat je
tegenhoudt, beperkt of beangstigt en wat je nodig hebt om dingen anders te gaan ervaren of
doen.

Versterken van de volwassene

Het doel van de therapie is het versterken van de volwassene die situaties objectief en
liefdevol, krachtig of kwetsbaar kan benaderen, in combinatie met de wijsheid van het natuurlijke en onbevangen kind in jou. Het in direct contact zijn met wie je werkelijk bent.

Met behulp van technieken als: Actieve en stilte-meditaties, Reichiaans lichaamswerk, Bio energetica, Tension release, Innerlijk kind dialoog, Geleide fantasieën, Rebirthing, Bonding en
Familieopstellingen kun je weer in contact komen met je natuurlijke zelf en het lichaam. Met de ingehouden emoties en gevoelens die nog steeds in het lichaam zijn opgeslagen en die alsnog geuit of afgemaakt willen worden, om zo de werkelijke levensenergie weer te
laten stromen en je ware kracht te voelen!

Sluit Menu
error: Content is protected !!