"The water I give will be a spring within you - welling up into infinite life"

Vipassana

Vipassana betekent de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het is het proces van zelf-
zuivering door zelfobservatie. Men begint door het observeren van de natuurlijke ademhaling
de geest te concentreren. Met een scherp bewustzijn observeert men de veranderende aard
van lichaam en geest en ervaart de universele waarheden van vergankelijkheid, lijden en vrij
bewustzijn. Deze waarheid-realisatie door directe ervaring is het proces van zuivering.

Anapana
Wanneer de geest afgestompt of onrustig is, wanneer het moeilijk is om sensaties te voelen,
of wanneer het moeilijk is om niet op ze te reageren, beoefen Anapana. Houd uw aandacht
in het gebied onder de neusgaten en boven de bovenlip. Blijf bewust van elke ademhaling
als deze binnenkomt of de neusgaten verlaat. Als de geest erg afgestompt of onrustig is,
adem dan bewust iets harder voor enige tijd; en anders moet de ademhaling natuurlijk zijn.
Begin met Anapana en schakel vervolgens over naar Vipassana of, indien nodig, blijf de
ademhaling observeren het hele uur.

Vipassana
Verplaats uw aandacht systematisch van het hoofd tot de voeten en van de voeten naar
hoofd, observeer elk deel van het lichaam door het voelen van alle sensaties die u
tegenkomt. Observeer objectief; dat wil zeggen, blijf gelijkmoedig bij alle sensaties die u
ervaart, aangenaam, onaangenaam of neutraal, door het waarderen van hun vergankelijke
natuur. Blijf uw aandacht verplaatsen. Verblijf nooit voor meer dan een aantal minuten op
een plaats. Laat de beoefening niet mechanisch worden. Werk op verschillende manieren
afhankelijk van het type van sensaties die u ervaart. Gebieden van het lichaam die
verschillende grove sensaties hebben moeten apart geobserveerd worden door de aandacht
del voor deel te verplaatsen. Symmetrische delen, zoals de armen of beide benen, die
soortgelijke subtiele gewaarwordingen hebben, kunnen tegelijk worden waargenomen. Als u
subtiele gewaarwordingen in de gehele fysieke structuur ervaart, kunt u af en toe de
aandacht over het hele lichaam laten gaan en dan weer deel voor deel werken. 

Echte wijsheid is het herkennen en accepteren dat elke ervaring vergankelijk is. Met dit inzicht zal je niet worden overweldigd door de levensomstandigheden. En wanneer je een  innerlijk evenwicht behoudt, zal je op een natuurlijke wijze handelen die jou en anderen gelukkig maakt.
"Be here fully, and than whatever is needed in your life, comes. It comes out of the enormous power that dwells in the present moment that most people overlook. It is the power of life itself. And the power of life itself is inseparable of who you are in the dept of your being"

Eckhard Tolle

Sluit Menu
error: Content is protected !!